Baráti kör

 

A Széchenyi István Egyetem Öregdiák Irodája az Egyetem vezetésével karöltve 2008 tavaszán megalapította a Széchenyi István Egyetem Baráti Körét. A baráti kör hivatott arra, hogy az egyetemen végzett vagy az egyetemmel szoros kapcsolatot fenntartó vagy fenntartott személyeket összefogja. A szervezet lehetőséget nyújt minden természetes és jogi személynek aki erkölcsileg és/vagy anyagilag támogatni kívánja a SZE oktatási és kutatási munkáját, az egyetem elismertségét és hírnevét kívánja öregbíteni, ezért élő kapcsolatot kíván fenntartani az egyetemmel.

A Baráti Kör célul tűzi ki:

• a Széchenyi István Egyetem (SZE) - az Alma Mater - iránti szeretet erősítését, tekintélyének fokozását
• a SZE és öregdiákjai, barátai és támogatói közötti kapcsolatok szorosabbra fűzését
• az öregdiákok, volt évfolyamtársak, szaktársak egymás közötti kapcsolatainak ápolását, elősegítését
• a végzős egyetemisták segítését, a pályán való elindulását
• a SZE kéréseinek, igényeinek közvetítését a magyar társadalom felé, a magyar társadalom elvárásainak közvetítését az Egyetem felé
• a SZE oktatási, kutatási tevékenységének támogatását
• közreműködés a SZE és a gazdaság közötti kapcsolat szorosabbra fűzése érdekében
• lehetőségek felkutatását, kiaknázását az Egyetem, illetve az egyetemisták erkölcsi és anyagi támogatására, patronálására.

A Baráti Kör feladatait és kommunikációját az Öregdiák Iroda segíti.

A Baráti Kör megalakulásáról készült képeket itt találja.