A Széchenyi István Egyetem tudósai az akadémia bizottságaiban

A közelmúltban lezajlottak a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjainak szakmai bizottsági választásai, amelynek eredményeként a Széchenyi István Egyetem több vezető oktatója is bekerült ezekbe a testületekbe.

Győr, 2021. március 7. – Winkler Csaba

Az Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottságban titkár lett dr. Hargitai Hajnalka egyetemi docens. Taggá választották dr. Czinege Imre professor emeritust és dr. Zsoldos Ibolya egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát.

Az Automatizálási és Számítástechnikai Tudományos Bizottság tagja lett dr. Bokor József professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, dr. Edelmayer András professzor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, dr. Keviczky László professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és dr. Soumelidis Alexandros kutatóprofesszor.

Az Elektrotechnikai Tudományos Bizottság elnöke lett dr. Kuczmann Miklós professzor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Az Informatikai Tudományos Bizottság tagja lett dr. Baranyi Péter egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A Közlekedés- és Járműtudományi Bizottság titkára lett dr. Horváth Balázs dékán. A bizottság tagja lett dr. Bokor József professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, dr. Koren Csaba professor emeritus és dr. Várlaki Péter egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

A Szál- és Kompozittechnológiai Tudományos Bizottság tagja lett dr. Dogossy Gábor egyetemi docens, a Szilárd Testek Mechanikája Tudományos Bizottság tagja lett dr. Pere Balázs tanszékvezető egyetemi docens és dr. Scharle Péter professor emeritus.

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottság tagja lett három évre a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar vezető oktatói közül dr. Lévayné dr. Fazekas Judit dékán, dr. Deli Gergely egyetemi tanár, dr. Kukorelli István egyetemi tanár, dr. Lévay Miklós egyetemi tanár és dr. Kecskés Gábor dékánhelyettes. Dr. Lamm Vanda akadémikus, professor emerita, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke hivatalból tagja a szakbizottságnak. Az MTA Politikatudományi Bizottság tagja lett három évre dr. Szigeti Péter egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője.

A IX. Osztály – Regionális Tudományos Bizottság tisztújítása során a bizottság tagja lett dr. Csizmadia Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, dr. Dusek Tamás egyetemi tanár, a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetője, dr. Faragó László egyetemi tanár, dr. Hardi Tamás egyetemi tanár, dr. Rechnitzer János egyetemi tanár és dr. Szörényiné dr. Kukorelli Irén professor emerita.

A Magyar Tudományos Akadémia Kommunikáció- és Médiatudományi Osztályközi Állandó Bizottság a tagjai közé választotta dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta egyetemi tanárt, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar oktatóját. Az osztályközi bizottság az MTA I., II. és IX. osztályainak delegáltjaiból áll. Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta professzor a IX. osztályt képviseli mint az MTA Gazdaságtudományi Osztály Kommunikációmenedzsment Munkabizottság elnöke.