Rólunk

 

Sokunkban megfogalmazódik a kérdés, vajon mi lehet ma a volt Alma Materünkkel? Valóban sok idõ eltelt, csodálatos volt a diákélet! Hallgatónak lenni, álmokat, szerelmeket szõni, barátokra lelni... Hát igen, feledhetetlen volt! Találkozni a régiekkel, újból visszamenni az intézmény falai közé! Ma milyen lehet? Jó érzés lenne tudni! Mi azért vagyunk, hogy ebben segítsünk!

Az öregdiákok fontos forrást jelentenek minden felsőoktatási intézmény számára. A korábbi hallgatókkal fenntartott kapcsolat felbecsülhetetlen értékű összeköttetést biztosít az üzleti élettel, segít a kapcsolatépítésben és konkrét anyagi támogatást is jelenthet. Ezen felül az öregdiákok gyakorlati tapasztalatai fontos információk forrásai lehetnek a felsőoktatási intézményben megszerzett tudás felhasználhatóságáról. A utóbbi sorok egyértelműen megvilágosítják előttünk a tényt, hogy az Egyetem és volt diákjai közötti kapcsolat, mindkét fél számára előnyös, ezért legfontosabb küldetésünknek tekintjük a folyamatos kommunikáció megtartását végzett hallgatóinkkal.

Küldetésünk:

Az egykori diákokkal szervezett formában az intézményünknek sokáig nem adatott meg a kommunikáció lehetősége. A kapcsolatok meglehetősen esetlegesek voltak, bár az igény meglett volna rá. Ezen igények kielégítésére a jogelőd Széchenyi István Főiskola 2000 év áprilisában létrehozta az Öregdiák Irodát az első Öregdiák találkozó alkalmával. Az Iroda közvetlenül a Rektori Hivatal felügyelete alatt, önálló szervezetként mûködött egészen a 2004-es év elejéig, mikor az öregdiák tevékenységet a Karrier Iroda karolta fel és azóta e szervezet keretein belül működik, remélhetőleg sikeresen.

Irodánk célja:
  • Összefogni és lehetőséget biztosítani a végzett hallgatóknak, hogy kapcsolatot tarthassanak volt alma materükkel, illetve azon szűkebb diákközösséggel, akikkel együtt végezték tanulmányaikat, akikkel egy szakmai, kollégiumi közösséghez tartoztak.
  • Betekintést engedni az egykori hallgatóknak az egyetem mai életébe, hogy nyomon tudják követni intézményünk fejlődését, az oktatás alakulását, változását.
  • Az Egyetemen folyó oktató és tudományos munkáról információkat szolgáltatni.
  • Megszervezni a csoport-és évfolyam-találkozókat, mely magába foglalja a program kialakítását pl. régi oktatók meghívását, régi helyszínek bejárását, kulturális, sportolási lehetőségeket, segítséget nyújtani a szállás, illetve terem foglalásban, valamint az étkezési lehetőségek biztosításában.
  • Adatbázisunkkal segíteni a régi társak felkutatását, elvégezni az adminisztrációs munkát.
  • Negyedévente magazin formájában, havonta hírlevél segítségével, e-mailen keresztül tájékoztatni öregdiákjainkat az egyetem életérõl, eseményeirõl és rendezvényeirõl.

Szervezeti felépítés:

Öregdiák Iroda a Karrier Iroda részeként működik. Az iroda vezetője felelős az iroda folyamatos működési feltételeinek biztosításáért, képviseli a szervezetet az Egyetemen belül és a külső partnerek felé egyaránt, végzi a szervezet napi munkájának irányítását. Az Irodának hivatalos tanácsadó testülete nincs, viszont az Egyetem Rektora, Oktatási és Tudományos Rektor helyettese, Főtitkára védnöki szerepet tölt be. Az Egyetem döntése alapján jogi személyiség nélküli, azaz nem tagsági jogviszonyon és tagdíjon alapuló a szervezet, melynek működéséhez szükséges feltételeket jelenleg az Alumni Karrier és Információs Központ, ezen belül a Karrier és Öregdiák Iroda biztosítja.

Mottónk: "Az egyetemi állampolgárság nem szűnik meg a végzéssel, hanem örökké megmarad!"