Elhunyt dr. Annási Ferenc, a pedagógus szakma jeles hazai személyisége

Megrendülten tudatjuk, hogy életének 69. évében elhunyt, PaedDr. ANNÁSI FERENC
ny. egyetemi adjunktus, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar egykori oktatója, a pedagógus szakma jeles személyisége.

Ismét elment egy nagyszerű ember, kiváló pedagógus, kolléga, önzetlen jóbarát. Életére, pedagógusi pályájára illenek Mahatma Gandhi szavai: „Te magad légy a változás, amit látni kívánsz a világban.”
PaedDr. Annási Ferenc 1953-ban született Egerben. Édesapja az ottani főiskolán tanított. Pedagógiai vénáját, nevelői és oktatói attitűdjét, emberi tartását tőle örökölte. Ez is magyarázza, hogy 1976-ban az egri Tanárképző Főiskolán földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár, majd 1982-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán pedagógia szakos előadói képesítést szerzett. 2004-ben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán közoktatási vezető szakirányú szakképzettséget, 2008-ban a révkomáromi Selye János Egyetemen „doktor pedagogiky” („PaedDr.”) címet szerzett.
PaedDr. Annási Ferenc pedagóguspályáját a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában kezdte 1976-ban. A napi tanári munka mellett a főiskolai tanító szakos hallgatók gyakorlati képzésének szervezése is feladata volt.
Egy évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkája nyomán 1985-ben meghívást kapott az akkor szerveződő Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézetbe (MPI), ahol előbb pedagógiai munkatársként, később főmunkatársként, majd 1993 és 2003 között intézményvezetőként dolgozott. Igazgatóként az intézet szolgáltatói profiljának kialakítása volt egyik fő feladata. Emellett több nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektben, regionális és országos szinten is figyelemre méltó teljesítményt ért el az általa vezetett szervezet. Így az 1992 és 2004 között megvalósult CED Rotterdam – MPI Magyarország Projektben az iskolák, mint szervezetek számára a tanulók egyéni fejlesztése került fő feladatként a pedagógiai munka középpontjába. Ennek a mintegy 10 éven át folytatott nemzetközi együttműködésnek a keretében az általa vezetett MPI az országos koordinációs központ szerepét töltötte be. Ugyancsak hosszú távú kooperációt jelentett szakmai életútjában a Bécs Városi Iskolatanáccsal közösen 1996 és 2004 között megvalósított CERNET (Central European Network Education Transfer) projekt, amelynek keretében a Bécsben még ma is működő többnyelvű nemzetközi iskolamodell kifejlesztésében és implementálásában nemzetközi szakértőként tevékenykedett.
PaedDr. Annási Ferenc nemzetközi és hazai pedagógiai tapasztalatait az MPI által szervezett hazai és a külhoni - szlovákiai és erdélyi magyar pedagógus szövetségek gondozásában megvalósult - továbbképzések és tréningek, nyári egyetemek keretében adta át a határon túlról érdeklődő kollégáknak.
Fodor Attila, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke a következőképpen méltatja:
„Kedves Feri! Az 1990-2000-es években Te és Viki (Görcsné dr. Muzsai Viktória, egyetemi docens, dékánhelyettes) a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet vezetőiként rengeteget és önzetlenül segítettetek a felvidéki magyar oktatásnak… Nélküled, és a megyei pedagógiai intézet hathatós segítsége nélkül, a szlovákiai magyar iskolák deáki és nagymegyeri nyári egyetemi programjai szegényebbek lettek volna…Én személyesen nagyon sokat tanultam Tőletek… Amikor kollégáimmal belevágtam, hogy a szlovákiai magyar iskolákban tantestületi képzéseket tréningeket tartsak, Ti voltatok a minta, a példa…szakmaiságból, emberségből, hozzáállásból…Köszönök nektek mindent. Feri! Isten nyugosztaljon!”
Mindezen túl Annási Ferenc számos konferencia megbecsült előadójaként és periodikákban publikált tanulmány gyakran referált szerzőjeként ismert szakmai és tudományos körökben.
2003 augusztusa és 2004 júliusa között a Pedagógus-továbbképzési és Módszertani Központ vezetőjeként a megyei pedagógiai intézetek (MPI-k) közötti együttműködés koordinálása volt a feladata. 2004-től közoktatási szakértőként is napi kapcsolatban van az intézményekkel.
PaedDr. Annási Ferenc 2005 szeptemberétől oktatott az Apáczai Csere János Karon, 2006-tól főiskolai adjunktusként főként a neveléstudomány körébe tartozó tantárgyakat. Kutatói érdeklődése az iskola és a társadalom kapcsolatára, valamint a tanulásfejlesztésre terjedt ki. Másfél évtizedig a Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet (KÖVI) által gondozott holland-magyar vezetőképző program oktatója volt.
PaedDr. Annási Ferencet 1988-ban „Kiváló munkáért” kitüntetésben részesítette az akkori művelődési miniszter, 2003-ban „Trefort Ágoston díj”-at kapott, 2016-ban „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” kitüntetéssel vonult nyugdíjba.
Egész életében hű maradt önmagához, szigorú elveihez, hitéhez, amit így fogalmazott: „Ha küzdesz, veszíthetsz, ha nem küzdesz, veszítettél!”
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!
 
Széchenyi István Egyetem