MérNŐK Mesék – Pályázatot hirdet mérnöknőinek a Széchenyi István Egyetem

A mérnök alumnák, azaz egykori hallgatónők május 1-ig nyújthatják be pályázatukat, melyben megoszthatják a saját szakmai történetüket, annak minden kihívásával, sikerével, ezzel segítve a jövő mérnöknőit is.

Az utóbbi évtizedekben szinte valamennyi, korábban „férfiasnak” tartott szakmában természetessé vált a nők jelenléte. A mérnöki pálya azonban egy azok közül, ahol Magyarországon a nők még mindig alulreprezentáltak. A Széchenyi István Egyetem különösen büszke végzett mérnöknőire, ezért „MérNŐK Mesék” címmel pályázatot hirdet, mellyel szeretnék felhívni a figyelmet a nők előtt álló karrierlehetőségekre a műszaki pályán.

Az oregdiak@sze.hu e-mail-címre beérkezett pályázatokat a Széchenyi István Egyetem Kommunikációs és Alumni Irodája bírálja el. A legjobbak beküldői ajándékcsomagot nyernek, történetüket pedig cikk formában publikálják is.

        A Széchenyi István Egyetem Kommunikációs és Alumni Irodája pályázatot hirdet

 

„MérNŐK Mesék – mérnöknők a pályán” címmel

A pályázat célja és témája:

Az utóbbi évtizedekben szinte valamennyi, korábban „férfiasnak” tartott szakmában természetessé vált a nők jelenléte. A mérnöki szakma azonban egy azok közül, ahol a nők még mindig alulreprezentáltak. Ezért vagyunk különösen büszkék a Széchenyi István Egyetemen végzett mérnöknőinkre, és ezúton szeretnénk nekik bemutatkozási lehetőséget biztosítani.

A pályázattal az a célunk, hogy a hölgyek körében népszerűsítsük a mérnöki szakterületet, karriertörténetükön keresztül bemutatva a szakmában rejlő lehetőségeket, kihívásokat és a szakma szépségét.

Keressük a Széchenyi István Egyetemen végzett mérnök szakos alumnákat, azaz egykori hallgatónőket, hogy osszák meg velünk karriertörténetüket. A legjobb pályázati anyagokat feldolgozzuk, és megjelentetjük.

Részvétel a pályázaton:

Bármely természetes személy, alumna, aki a Széchenyi István Egyetemen, illetve annak jogelőd intézményeiben szerzett diplomát, bármely mérnök szakirányon, és mérnök szakterületen helyezkedett el.

Korhatár nincs.

Pályázat anyaga:

Maximum 1 oldalas írott szöveg, amely összefoglalja pályája mérföldköveit, illetve azt az eredményét, amire mérnökként a legbüszkébben tekint.

Formátum: word, PDF.

A pályázathoz melléklet fotókat (külön csatolmányként) is szívesen fogadunk, de ezek beküldése nem alapfeltétele a pályázaton való részvételnek.

A pályázatot elektronikus úton kérjük benyújtani az oregdiak@sze.hu e-mail-címre. Kérjük, pályázatában tüntesse fel a teljes nevét, telefonszámát és e-mail-.elérhetőségét, valamint jelölje meg a szakot melyen végzett, és a végzés évét.

A pályázat beküldésekor a tárgyban kérjük, tüntesse fel: MérNŐK Mesék 2021

Pályázati időszak:

2021. április 1. – 2021. május 1.

Eredményhirdetés:

2021. május 10.

Nyeremények:

A legjobbnak ítélt első három helyezett jutalma egy értékes egyetemi reprezentációs csomag, valamint megjelenési lehetőség a Széchenyi István Egyetem online médiafelületein, a Kommunikációs és Alumni Iroda által elkészített cikk formájában. 

A díjak odaítélése:

A nyertes pályázatokat a Kommunikációs és Alumni Iroda választja ki.

A pályázat szabályainak elfogadása:

A pályázaton való részvétel egyben azt jelenti, hogy a résztvevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a pályázat szabályait, tudomásul veszi GDPR vonatkozásait, beleértve az alkotások szerzői jogának szavatolására vonatkozó feltételt. A pályázattal kapcsolatban további információ az oregdiak@sze.hu e-mail-címen, valamint a Kommunikációs és Alumni Iroda telefonszámán: +36 96 503 400/3158 mellék.

Adatkezelési tájékoztató (GDPR):

Tájékoztatjuk, hogy a Széchenyi István Egyetem kiemelt jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja az egyének önrendelkezési jogát. A Széchenyi István Egyetem bármely – a kérdőív kitöltése során tudomására jutott – személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései szerint kezeli.

A Széchenyi István Egyetem kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében. Tájékoztatjuk, hogy az Egyetem a jelen pályázatában szereplő adatokat kizárólag a pályázati lebonyolításban kívánja felhasználni.